DGM Brake Cleaner

3,15

SPECIFICATIES

Reiniger en Ontvetter. Zeer licht ontvlam- bare aerosol. Houder onder druk kan open- barsen bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermende handschoenen dragen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50gr. C./122gr.F. Inhoud / verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijke of bijzonder afval. N-Hexaan, Cyclohexaan, Hydrocarbons, C6-C7, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, <5%N-Hexane.

Op voorraad

Artikelnummer: dgmbrakecleaner Categorie:

Extra informatie

Onderdeel

Rem Reiniger

Merk

DGM OIL&PRODUCTS